Strīdu risināšana

Mūsu strīdu risināšanas komanda pārstāv klientus:

  • Pārrunās
  • Administratīvajās un strīdu izšķiršanas iestādēs
  • Tiesās un šķīrējtiesās
  • Mediācijā un citos civiltiesisko strīdu alternatīvās izšķiršanas veidos
  • Problemātisko aktīvu pārdošanā restrukturizācijas un maksātnespējas procedūrās
  • Kā kreditorus piedziņas un maksātnespējas procesos
  • Pārrobežu maksātnespējas lietās
Kontakti

KPMG Zvērinātu advokātu birojs

Vesetas iela 7, Rīga

LV-1013, Latvija

+371 67 038 000