Korporatīvas tiesības un uzņēmumu iegāde un apvienošanās (M&A)

Korporatīvas tiesības un uzņēmumu iegāde un apvienošanās (M&A) ir viena no būtiskākajām prakses jomām, kurā mēs sniedzam juridisko palīdzību.  Mūsu juridiskie konsultanti var Jums palīdzēt visos korporatīvo tiesību jautājumos sākot ar uzņēmuma izveidi un beidzot ar daudz sarežģītākiem jautājumiem, kā piemēram, darījumi ar kapitāldaļām un aktīviem.

Juridiskā palīdzība ietver:

 • Uzņēmumu un filiāļu strukturēšanu, dibināšanu un reģistrēšanu
 •  Konsultācijas saistībā ar apvienošanos, sadalīšanu, pārveidošanu un citos jautājumos saistībā ar restrukturizāciju vietējos un pārrobežu darījumos
 • Konsultācijas ikdienas korporatīvās pārvaldības jautājumos
 • Konsultācijas un sarunu vešanu saistībā ar valdes locekļu līgumiem
 • Juridisko atzinumu sniegšanu korporatīvo tiesību jautājumos
 • Uzņēmumu iekšējo noteikumu, regulējumu un vadlīniju atjaunināšanu un projektu sagatavošanu
 • Konsultāciju sniegšanu par dalībnieku un akcionāru tiesībām un pārstāvībā strīdu gadījumos
 • Palīdzības sniegšanu uzņēmumu maksātnespējā
 • Konsultāciju sniegšanu saistībā ar nodoma protokoliem un informācijas neizpaušanas līgumiem
 • Padziļinātās juridiskās izpētēs veikšanu
 • Konsultēšanu saistībā ar darījumu struktūru
 • Konsultēšanu saistībā ar uzņēmumu apvienošanās struktūru
 • Konsultēšanu uzņēmumu iegādes un apvienošanās darījumu finansēšanā un refinansēšanā
 • Sarunu vešanu par dalībnieku un akcionāru līgumu slēgšanu un to sagatavošanu
 • Sarunu vešanu par kapitāldaļu (akciju) pārdošanu, aktīvu pārdošanu, uzņēmumu pāreju, darījumu dokumentu sagatavošanu, juridisko atbalstu darījumu dokumentu parakstīšanā un darījumu pabeigšanā
 • Konsultēšanu pēc-apvienošanās darbībās
 • Sarunu vešanu par darba un vadības līgumu slēgšanu un to sagatavošanu
 • Atbalstu individuālo un kolektīvo darba strīdu gadījumos, kā arī darba uzteikuma, izbeigšanas un darbinieka pārcelšanas jautājumos
 • Palīdzību komercnoslēpumu aizsardzībā un konkurences aizlieguma jautājumos
 • Konsultācijas kompensācijas jautājumos
 • Pārstāvniecību darba strīdos
 • Palīdzību ES pilsoņiem iegūt reģistrācijas sertifikātu
 • Vīzu, termiņuzturēšanas atļauju un darba atļauju saņemšanu trešo valstu pilsoņiem
 • Palīdzību ES un trešo valstu pilsoņiem de-reģistrācijai izbraucot no Latvijas
 • Parādu piedziņu un restrukturāciju, kā arī papildus nodrošinājuma piemērošanu
 • Ārpustiesas izlīguma plāna sagatavošanu un izpildi
 • Darījumu līgumu un citu komerctiesisku līgumu sagatavošana un sarunu vešana par tiem
 • Palīdzību nekustamo īpašumu darījumos un darījumos, kas saistīti ar būvniecības nozari
Kontakti

KPMG Zvērinātu advokātu birojs

Vesetas iela 7, Rīga

LV-1013, Latvija

+371 67 038 000