Kontakti

KPMG Zvērinātu advokātu birojs

Vesetas iela 7, Rīga

LV-1013, Latvija

+371 67 038 000

Mūsu komanda

Godīgums, kvalifikācija un pieredze – mēs nodrošinām mūsu advokātu un juristu sniegto pakalpojumu augstu kvalitāti. Mūsu komandas profesionāļiem ir plaša juridisko pakalpojumu sniegšanas pieredze dažos no lielākajiem un sarežģītākajiem darījumiem mūsu reģionā.

Una Petrauska

Unai ir gandrīz 20 gadu pieredze kā profesionālai juristei, sākot praktizēt publiskā sektorā. 2003. gadā Una kļuva par Latvijas Advokatūras biedri. Šobrīd Una ir zvērināta advokāte un vada KPMG Zvērinātu advokātu biroju Latvijā.

Unas primārā specializācija ir finanšu tiesības, komerctiesības (korporatīvās tiesības, uzņēmumu apvienošanās, restrukturizācija), maksātnespējas tiesības (t.sk. kredītiestāžu). Viņa ir guvusi pieredzi arī tādās civiltiesību jomās kā līgumu tiesības, tāpat arī darba tiesībās, nekustamo īpašumu tiesībās, kā arī ES un starptautiskajās tiesībās un administratīvajās tiesībās.

2006. gadā Una aizsāka sadarbību ar KPMG Baltics SIA, kuras laikā viņa ir vadījusi vairākas komercsabiedrību restrukturizācijas un iegādes, kā arī juridiskās padziļinātas izpētes projektus, piedalījusies uzņēmumu pārrobežu apvienošanās projektos, izpētes projektos ārvalstu klientu un Latvijas pārvaldes institūciju uzdevumā, ieskaitot projektus par publisko un privāto partnerību un valsts iepirkumiem, kā arī sniegusi juridisko atbalstu visa veida audita un finanšu konsultāciju projektos. Pašreiz Una aktīvi piedalās Latvijas Krājbankas likvidācijas procesa vadīšanā KPMG Baltics SIA uzdevumā, kuras ietvaros uzkrāta ievērojama pieredze kredītiestādes aktīvu atsavināšanas jomā, tiesvedību, restrukturizācijas un citu līdzekļu atgūšanas procesos gan Latvijā, gan arī ārzemēs.

Viņas pieredzē finanšu un kapitāla sektorā ietilpst arī jauna apdrošināšanas produkta palaišana Latvijā starptautiskai apdrošināšanas sabiedrībai un citiem.

Una ir specializējusies – finanšu, enerģētikas un dabas resursu industrijās.

Izglītība

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, Maģistra grāds sociālajās zinātnēs, tiesību zinātnē

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, Bakalaura grāds tiesību zinātnē

Ziemeļreinas Vestfāles Vilhelma universitātes Juridiskā fakultāte, Sertifikāts par eksāmenu nokārtošanu

Biedrs

KPMG Centrālās un Austrumeiropas Juridiskā komisija

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija

Ārvalstu investoru padomes Maksātnespējas un Investīciju aizsardzības darba grupas dalībniece.

Biedrības Mediācija un ADR biedre

Valodas

Angļu, krievu, latviešu, vācu


Ieva Tillere-Tilnere

Ievai ir vairāk nekā 12 gadu pieredze kā profesionālai juristei, galvenokārt specializējoties civiltiesību, komerctiesību un administratīvo tiesību jomā. Ieva ir konsultējusi gan pircēja, gan pārdevēja puses apvienošanās un iegādes (M&A) darījumos, kā arī konsultējusi klientus komercsabiedrību restrukturizācijas jautājumos, likvidācijas jautājumos, sniegusi juridisko palīdzību vispārējos korporatīvos jautājumos un pārrobežo apvienošanās projektos. Viņa ir sniegusi arī juridisko palīdzību un konsultējusi vairākus vadošos uzņēmumus dažādos tirgus segmentos.

Ieva sāka savu juristes praksi vietējā advokātu birojā, kur viņa strādāja līdz brīdim, kad 2007. gadā pievienojās vienam no vadošajiem zvērinātu advokātu birojiem Baltijā (Raidla, Lejiņš & Norcous, šobrīd Cobalt). Praktizējot šajā birojā, Ieva sniedza juridisko palīdzību saistībā ar nekustamā īpašuma darījumiem un būvniecības tiesībām, piedalījās un vadīja vairākus pārrobežu un vietējos apvienošanās un iegādes (M&A) projektus.

Pirms KPMG Zvērinātu advokātu biroja izveides, 2012. gadā Ieva noslēdza juridiskās palīdzības līgumu ar KPMG Baltics SIA, lai sniegtu juridiskās konsultācijas KPMG Baltics SIA un tās uzdevumā starptautiskajiem investoriem. Šajā laika Ieva kā juridiskā eksperte piedalījās arī vairāku nozīmīgu pētījumu projektu sagatavošanā un juridisko un pārvaldības modeļu izstrādē valsts sektora vajadzībām.

Ievas pieredze tirgus nozarēs cita starpā ietver: telekomunikācijas, mazumtirdzniecību, vairumtirdzniecību, ražošanu, transporta un loģistikas sfēru, medijus.

Izglītība

Latvijas Universitātes Juridiskā Fakultāte, Maģistra grāds tiesību zinātnē, Starptautiskās tiesības

Latvijas Universitātes Juridiskā Fakultāte, Bakalaura grāds tiesību zinātnē

Biedrs

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas Revīzijas komisija

Valodas

Latviešu, angļu, krievu


Laura Vilka

Laura praktizē kā profesionāla juriste kopš 2004. gada. 2015. gadā Laura kļuva par zvērinātu advokāti un Latvijas Zvērinātu advokātu padomes biedri.

Viņa ir konsultējusi klientus juridiskos jautājumos, kas saistīti ar uzņēmum ikdienas darbību, ikdienas un lieliem darījumiem, vietējām korporatīvām, regulējošām un darbības atbilstības prasībām.

KPMG ietvaros Laura ir strādājusi ar daudziem biznesa plānošanas un restrukturizācijas projektiem, tai skaitā vietēja mēroga un pārrobežu uzņēmumu apvienošanos, likvidāciju, juridiskās un darbības atbilstības novērtējumiem, padziļināto juridisko izpēti (due diligence) kā arī uzņēmumu apvienošanas un pārņemšanas (M&A) darījumiem. Viņas pieredze aptver dažādas nozares, kā piemēram, publiskā pārvalde, administratīvā tiesvedība, nodokļu tiesības, nekustamais īpašums un būvniecība, finanšu un kapitāla tirgus, dabas resursi un citas. Viņa ir strādājusi arī pārrobežu aktīvu atgūšanas jomā. Kopā ar KPMG komandu Laura ir piedalījusies Latvijas septītās lielākās bankas AS Latvijas Krājbanka maksātnespējas procesa administrēšanā.

Pirms pievienošanās KPMG 2008. gadā Laura strādāja kā juriste nekustamā īpašuma uzņēmumu grupā (2005-2008) un kā juriskonsults Satiksmes ministrijā (2004-2005).

Izglītība

Maģistra grāds uzņēmumu un iestāžu vadībā (MBA), Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija, 2012.

Maģistra grāds tiesību zinātnē, Latvijas Universitāte, Latvija, 2005.

Valodas 

Latviešu, angļu

Ingrīda Reinfelde

Ingrīda ir zvērināta advokāte ar 8 gadu atbilstošu pieredzi, praktizējot kā profesionāla juriste. Ingrīdas kompetences jomas ir komerctiesības, korporatīvās tiesības, darba tiesības un imigrācijas tiesības. Ingrīda ir sniegusi juridisko palīdzību reorganizācijas un likvidācijas procesos, darbojusies kā konsultante padziļinātās juridiskās izpētes projektos uzņēmumu pārdošanas darījumu ietvaros un konsultējusi nekustamā īpašuma iegādes un pārdošanas jautājumos. Papildus viņas prakses joma ietver arī izlīguma jautājumu risināšanu un tiesvedību.

Ingrīda savas profesionālās darbības gaitas uzsāka 2007. gadā kā juriste zvērinātu advokātu birojā Rīgā, kas atzīts par vienu no vadošajiem juridisko pakalpojumu sniedzējiem Baltijas valstīs (Raidla, Lejiņš & Norcous). Kopš tā brīža Ingrīda ir guvusi plašu pieredzi, konsultējot gan vietējos uzņēmumus, gan starptautiski pazīstamas kompānijas. Ingrīda ir pārstāvējusi klientus plašā lokā imigrācijas un darba tiesību jautājumu, kas prasa individuālu un īpašu pieeju, tai skaitā konsultējusi klientus ārvalstu pilsoņus nodarbināšanas jautājumos, uzturēšanās atļauju un tiesībām uz nodarbinātību jautājumos, sagatavojot un nodrošinot ar nepieciešamo dokumentāciju, un pārstāvot klientus valsts iestādēs.

Pirms KPMG Zvērinātu advokātu biroja izveides Latvijā Ingrīda, pamatojoties uz noslēgto vienošanos par juridiskās palīdzības sniegšanu, konsultēja KPMG Baltics SIA un tās klientus. Ingrīda pārsvarā ir palīdzējusi komerctiesību, darba tiesību un imigrācijas tiesību jautājumos. Ingrīdas klienti ir bijuši gan lielas starptautiskas kompānijas, gan ģimenes biznesa pārstāvji.

Izglītība

Bakalaura grāds tiesību zinātnē, Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte (2007)

Maģistra grāds tiesību zinātnē, Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte (2009)

Biedrs 

Latvijas Republikas Zvērinātu advokātu kolēģija (2009)

Valodas

Latviešu, angļu, krievu

Sanita Pētersone

Sanitai ir gandrīz deviņu gadu darba pieredze personas datu aizsardzības jomā, Datu valsts inspekcijā administratīvā procesa un administratīvo pārkāpumu lietvedības ietvaros veicot un vadot pārbaudes par personas datu aizsardzību uzņēmumos un valsts/pašvaldību iestādēs, tai skaitā personas datu drošību, datu tehnisku un organizatorisku aizsardzību. Šī pieredze ir iegūta arī, vadot seminārus un sniedzot konsultācijas komersantiem un valsts iestādēm, veicot darbinieku un personas datu aizsardzības speciālistu apmācību personas datu aizsardzības jautājumos, pārstāvot iestādi tiesā, sniedzot atzinumus administratīvajai un vispārējās jurisdikcijas tiesai, kā arī Satversmes tiesai. Pieredzi publiskā sektorā Sanita ir ieguvusi, strādājot arī pašvaldībā saistībā ar būvniecības procesa un pilsētvides attīstības jautājumiem.

Kā arī pirms darba valsts pārvaldē Sanita vairākus gadus ir strādājusi par juristi korporatīvo finanšu un uzņēmējdarbības konsultāciju uzņēmumā, piedaloties komersantu un organizāciju dibināšanas un reorganizācijas procesos, kā pārrobežu apvienošanās un iegādes (M&A) projektos.

Izglītība 

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, Maģistra grāds tiesību zinātnē

Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte, Maģistra grāds sabiedrības vadībā

Valodas

Latviešu, angļu, krievu

Uģis Ludiņš

Uģis praktizē KPMG Zvērinātu advokātu birojā kā zvērinātas advokātes Ievas Tilleres-Tilneres palīgs. Par Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas biedru un zvērināta advokāta palīgu Uģis kļuva 2015. gadā. Uģim ir vairāk kā 5 gadu pieredze juridisko pakalpojumu sniegšanā, galvenokārt specializējoties civiltiesību un komerctiesību jomās. Uģis ir piedalījies vairākos pārrobežu un vietējos apvienošanās un iegādes (M&A) darījumos, dažādu tirgus segmentu uzņēmumu padziļinātā juridiskā izpētē (ieskaitot transporta un loģistikas, ražošanas, mazumtirdzniecības, vairumtirdzniecības un informācijas tehnoloģijas sfēras) un sniedzis atbalstu juridisko pakalpojumu sniegšanā saistībā ar enerģētikas jomu un finanšu sektoru.

Pirms KPMG Zvērinātu advokātu biroja izveides Uģis 2 gadus strādāja KPMG Baltics SIA Nodokļu un Juridiskajā departamentā, kur viņam bija iespēja konsultēt gan pircēja, gan pārdevēja puses iegādes darījumos, kā arī sniegt juridiskos pakalpojumus saistībā ar uzņēmumu restrukturizāciju, apvienošanu, iegādi, dibināšanu, likvidāciju un vispārējiem korporatīvajiem jautājumiem. Pirms pievienošanās KPMG Baltics SIA Uģis ieguva pieredzi, strādājot pie vairākiem zvērinātiem advokātiem Latvijā.

Izglītība 

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, Bakalaura grāds tiesību zinātnē

Rīgas Juridiskā augstskola, Profesionālo sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē ar specializāciju starptautiskajās un Eiropas Savienības tiesībās

Valodas

Latviešu, angļu, krievu

Līna Lazdiņa

Līna praktizē KPMG Zvērinātu advokātu birojā kā zvērinātas advokātes Unas Petrauskas palīgs. Par Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas biedri un zvērināta advokāta palīdzi Līna kļuva 2016. gadā. Līna galvenokārt specializējas civiltiesībās, komerctiesībās, konkurences tiesībās un administratīvajās tiesībās.

Līna ir piedalījusies vairākos pārrobežu un vietējos apvienošanās un iegādes (M&A) darījumos, uzņēmumu padziļinātā juridiskā izpētē (tai skaitā, publiskajā sektorā), nozīmīgos juridisko pētījumu projekts publiskajam sektoram un sniegusi atbalstu vispārējos korporatīvos jautājumus, kā arī piedalījusies kompleksos projektos saistībā ar enerģētikas jomu un finanšu sektoru. Viņa ir sniegusi atbalstu arī pieteikumu tiesai un iesniegumu par lietas ierosināšanu iestādē sagatavošanā. Pirms KPMG Zvērinātu advokātu biroja izveides Latvijā Līna strādāja KPMG Baltics SIA Nodokļu un Juridisko pakalpojumu departamentā, kur viņa līdzdarbojās vairākos starp-departamentu vietējos un pārrobežu projektos un palīdzēja citiem departamentiem juridiskos jautājumos.

Savā studiju laikā Līna ir pārstāvējusi Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti Eiropas Savienības tiesību tiesu izspēlē Portugālē un kopā ar komandu ieguvusi labākā rakstiskā darba balvu pirmajā administratīvo tiesību tiesas procesa izspēlē Latvijā.

Izglītība

Bakalaura grāds tiesību zinātnē, Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte

Profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnē, Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāt

Biedrs 

Eiropas Tiesību studentu asociācija Latvijā (ELSA Latvia)

Amerikas Savienoto Valstu vēstniecības jaunatnes konsultatīvā padome Rīgā

Valodas

Latviešu, angļu, franču

Sazinieties ar mums
Una Petrauska

Una Petrauska

Biroja vadītāja / Zvērināta advokāte

+371 67 038 031

Ieva Tillere-Tilnere

Ieva Tillere-Tilnere

Biroja vadītājas vietniece / Zvērināta advokāte

+371 67 038 033

Laura Vilka

Laura Vilka

Zvērināta advokāte

+371 67 038 035

Ingrīda Reinfelde

Ingrīda Reinfelde

Zvērināta advokāte

+371 67 038 044

Sanita Pētersone

Sanita Pētersone

Vecākā juriste

+371 67 038 000

Uģis Ludiņš

Uģis Ludiņš

Zvērināta advokāta palīgs

+371 67 038 020

Līna Lazdiņa

Līna Lazdiņa

Zvērināta advokāta palīgs

+371 67 038 019